بنیاد ایران‌شناسی

شعبه سنندج

مقالات گردآوری شده شعبه سنندج


مقالات - شعبه کردستان- بنیاد ایران شناسی -پژوهشی در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران نمونه موردی:کردستان عراق

پژوهشی در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران نمونه موردی:کردستان عراق

ایران فرهنگی قلمرو وسیعی است که به مراتب از محدوده مرزهای سیاسی کنونی فراتر می‌رود. یکی از مناطقی که در حوزه قلمرو فرهنگی ایران قرار می‌گیرد، مناطق کردنشین و به ویژه منطقه‌ی کردستان عراق است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

بیشتر ...
مقالات - شعبه کردستان- بنیاد ایران شناسی -بررسی باستانشناختی تپه گریاشان سنندج براساس مدارک و شواهد سطحی

بررسی باستانشناختی تپه گریاشان سنندج براساس مدارک و شواهد سطحی

باوجود مطالعات و کاوش‌های اخیر صورت گرفته در تعدادی از محوطه‌های پیش از تاریخ در استان کردستان، این منطقه در مقایسه با همسایه‌های شمالی و جنوبی خود، از نظر این مطالعات ناشناخته‌تر باقی مانده است.

بیشتر ...

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩8

نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، شهرک والفجر

طراحی و اجرا: اداره رایانه و فناوری اطلاعات